Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Раховци, общ. Габрово, обл. Габрово
към 18.07.1995 г.

Идентификационен код: 62245
Събитие: промяна на характеристика
Документ : Закон за административно-териториалното устройство на Република България от 03.06.1995 г.
( Обн., ДВ, бр. 63 от 14.07.1995 г. )
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Раховци
 • с ударение: Раховци
 • транслитерирано: Rahovtsi
 • на английски: Rahovtsi
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1987 -> Ловешка обл. (04), общ. Габрово (0405)
 • КМЕТСТВА -> Ловешка обл. (04), общ. Габрово (0405), кметство Лесичарка (04050019)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Функционален тип: 8
  Население към 31.12.1994: 64
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.

  Справката е генерирана на 30.09.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт