Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Поповци, общ. Габрово, обл. Габрово
към 07.03.1959 г.

Идентификационен код: 57675
Събитие: промяна на АТ принадлежност
Документ : Указ 113 на Президиума на Народното събрание от 03.03.1959 г.
( Обн., ДВ, бр. 18 от 03.03.1959 г. )
Вид единица: населено място (колиби)
Наименование: Поповци
 • с ударение: Поповци
 • транслитерирано: Popovtsi
 • на английски: Popovtsi
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Габровски окр. (07), общ. Поповци (0730)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Население към 01.12.1956: 331
  Документ : Преброяване на населението - 01.12.1956 г.

  Справката е генерирана на 23.07.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт