Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Орловци, общ. Габрово, обл. Габрово
към 06.03.1951 г.

Идентификационен код: 53948
Събитие: създаване при сливане
Документ : Указ 92 на Президиум на Народното събрание от 28.02.1951 г.
( Обн., ДВ, бр. 18 от 02.03.1951 г. )
Създадено при сливането на:
 • кол. Обретковци, общ. Кметовци, Габровска околия, Търновски окр. (54657)
 • кол. Оролевите, общ. Кметовци, Габровска околия, Търновски окр. (54746)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Орловци
 • с ударение: Орловци
 • транслитерирано: Orlovtsi
 • на английски: Orlovtsi
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Търновски окр. (GO), Габровска околия (GO01), общ. Кметовци (GO0104)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Население към 31.12.1946: 208
  Документ : Преброяване на населението - 31.12.1946 г.

  Справката е генерирана на 21.05.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт