Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Лоза, общ. Габрово, обл. Габрово
към 28.09.1949 г.

Идентификационен код: 44015
Събитие: промяна при ново АТУ
Документ : Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949 г.
( Обн., ДВ, бр. 224 от 28.09.1949 г. )
Вид единица: населено място (колиби)
Наименование: Саламаните
 • с ударение: Саламаните
 • транслитерирано: Salamanite
 • на английски: Salamanite
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Горнооряховски окр. (GO), Габровска околия (GO01), общ. Враниловци (GO0101)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Население към 31.12.1946: 177
  Документ : Преброяване на населението - 31.12.1946 г.

  Справката е генерирана на 21.05.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт