Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Карали, общ. Габрово, обл. Габрово
към 23.01.1959 г.

Идентификационен код: 36292
Събитие: промяна при ново АТУ
Документ : Указ 29 на Президиума на Народното събрание от 22.01.1959 г.
( Обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.1959 г. )
Вид единица: населено място (колиби)
Наименование: Каралите
 • с ударение: Каралите
 • транслитерирано: Karalite
 • на английски: Karalite
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Габровски окр. (07), общ. Лесичарка (0724)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Население към 01.12.1956: 43
  Документ : Преброяване на населението - 01.12.1956 г.

  Справката е генерирана на 09.08.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт