Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Иглика, общ. Габрово, обл. Габрово
към 28.09.1949 г.

Идентификационен код: 32233
Събитие: промяна при ново АТУ
Документ : Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949 г.
( Обн., ДВ, бр. 224 от 28.09.1949 г. )
Вид единица: населено място (колиби)
Наименование: Чомаците
 • с ударение: Чомаците
 • транслитерирано: Chomatsite
 • на английски: Chomatsite
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Горнооряховски окр. (GO), Габровска околия (GO01), общ. Лесичарка (GO0106)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Население към 31.12.1946: 89
  Документ : Преброяване на населението - 31.12.1946 г.

  Справката е генерирана на 16.04.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт