Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Донино, общ. Габрово, обл. Габрово
към 06.03.1951 г.

Идентификационен код: 22959
Събитие: създаване при сливане
Документ : Указ 92 на Президиум на Народното събрание от 28.02.1951 г.
( Обн., ДВ, бр. 18 от 02.03.1951 г. )
Създадено при сливането на:
 • кол. Дядо Страти, общ. Лесичарка, Габровска околия, Търновски окр. (25803)
 • кол. Миневци, общ. Лесичарка, Габровска околия, Търновски окр. (49706)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Донино
 • с ударение: Донино
 • транслитерирано: Donino
 • на английски: Donino
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Търновски окр. (GO), Габровска околия (GO01), общ. Лесичарка (GO0106)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Население към 31.12.1946: 158
  Документ : Преброяване на населението - 31.12.1946 г.

  Справката е генерирана на 24.01.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт