Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Дивеци, общ. Габрово, обл. Габрово
към 08.01.1966 г.

Идентификационен код: 20969
Събитие: промяна на наименование
Документ : Указ 960 на Президиума на Народното събрание от 23.12.1965 г.
( Обн., ДВ, бр. 1 от 04.01.1966 г. )
Вид единица: населено място (колиби)
Наименование: Дивеци
 • с ударение: Дивеци
 • транслитерирано: Divetsi
 • на английски: Divetsi
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Габровски окр. (07), общ. Поповци (0730)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Население към 01.12.1965: 19
  Документ : Преброяване на населението - 01.12.1965 г.

  Справката е генерирана на 30.11.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт