Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Гергини, общ. Габрово, обл. Габрово
към 26.11.1960 г.

Идентификационен код: 14814
Събитие: създаване при сливане
Документ : Указ 431 на Президиума на Народното събрание от 19.11.1960 г.
( Обн., ДВ, бр. 94 от 22.11.1960 г. )
Създадено при сливането на:
 • кол. Гиргините, общ. Поповци, Габровски окр. (18914)
 • кол. Цуцуманите, общ. Поповци, Габровски окр. (78776)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Гергини
 • с ударение: Гергини
 • транслитерирано: Gergini
 • на английски: Gergini
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Габровски окр. (07), общ. Поповци (0730)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Население към 01.12.1956: 235
  Документ : Преброяване на населението - 01.12.1956 г.

  Справката е генерирана на 27.06.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт