Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Вълков дол, общ. Габрово, обл. Габрово
към 13.02.1960 г.

Идентификационен код: 12454
Събитие: промяна на наименование
Документ : Указ 50 на Президиума на Народното събрание от 06.02.1960 г.
( Обн., ДВ, бр. 12 от 09.02.1960 г. )
Вид единица: населено място (колиби)
Наименование: Вълков дол
 • с ударение: Вълков дол
 • транслитерирано: Valkov dol
 • на английски: Valkov dol
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Габровски окр. (07), общ. Кметовци (0719)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Население към 01.12.1956: 17
  Документ : Преброяване на населението - 01.12.1956 г.

  Справката е генерирана на 09.08.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт