Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Враниловци, общ. Габрово, обл. Габрово
към 07.03.1959 г.

Идентификационен код: 12168
Събитие: промяна на АТ принадлежност
Документ : Указ 113 на Президиума на Народното събрание от 03.03.1959 г.
( Обн., ДВ, бр. 18 от 03.03.1959 г. )
Вид единица: населено място (колиби)
Наименование: Враниловци
 • с ударение: Враниловци
 • транслитерирано: Vranilovtsi
 • на английски: Vranilovtsi
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Габровски окр. (07), общ. Поповци (0730)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Население към 01.12.1956: 400
  Документ : Преброяване на населението - 01.12.1956 г.

  Справката е генерирана на 05.10.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт