Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Влайчовци, общ. Габрово, обл. Габрово
към 18.07.1995 г.

Идентификационен код: 11524
Събитие: промяна при ново АТУ
Документ : Закон за административно-териториалното устройство на Република България от 03.06.1995 г.
( Обн., ДВ, бр. 63 от 14.07.1995 г. )
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Влайчовци
 • с ударение: Влайчовци
 • транслитерирано: Vlaychovtsi
 • на английски: Vlaychovtsi
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1987 -> Ловешка обл. (04), общ. Габрово (0405)
 • КМЕТСТВА -> Ловешка обл. (04), общ. Габрово (0405), кметство Здравковец (04050013)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Функционален тип: 8
  Население към 31.12.1994: 56
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.

  Справката е генерирана на 09.08.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт