Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Ветрово, общ. Габрово, обл. Габрово
към 02.01.1951 г.

Идентификационен код: 10896
Събитие: промяна на АТ принадлежност
Документ : Указ 664 на Президиум на Народното събрание от 22.12.1950 г.
( Обн., ДВ, бр. 10 от 29.12.1950 г. )
Вид единица: населено място (колиби)
Наименование: Шошлека
 • с ударение: Шошлека
 • транслитерирано: Shoshleka
 • на английски: Shoshleka
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Търновски окр. (GO), Габровска околия (GO01), общ. Гръблевци (GO0111)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Население към 31.12.1946: 5
  Документ : Преброяване на населението - 31.12.1946 г.

  Справката е генерирана на 05.10.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт