Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Бялково, общ. Габрово, обл. Габрово
към 06.08.1950 г.

Идентификационен код: 07795
Събитие: промяна на наименование
Документ : Указ 360 на Президиум на Народното събрание от 28.07.1950 г.
( Обн., ДВ, бр. 181 от 02.08.1950 г. )
Вид единица: населено място (колиби)
Наименование: Бялково
 • с ударение: Бялково
 • транслитерирано: Byalkovo
 • на английски: Byalkovo
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Горнооряховски окр. (GO), Габровска околия (GO01), общ. Кози рог (GO0105)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Население към 31.12.1946: 131
  Документ : Преброяване на населението - 31.12.1946 г.

  Справката е генерирана на 22.10.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт