Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Борики, общ. Габрово, обл. Габрово
към 13.02.1951 г.

Идентификационен код: 05400
Събитие: промяна на наименование
Документ : Указ 46 на Президиум на Народното събрание от 31.01.1951 г.
( Обн., ДВ, бр. 12 от 09.02.1951 г. )
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Борики
 • с ударение: Борики
 • транслитерирано: Boriki
 • на английски: Boriki
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Търновски окр. (GO), Габровска околия (GO01), общ. Палаузово (GO0107)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Население към 31.12.1946: 258
  Документ : Преброяване на населението - 31.12.1946 г.

  Справката е генерирана на 23.05.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт