Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Боженците, общ. Габрово, обл. Габрово
към 31.08.2008 г.

Идентификационен код: 04964
Събитие: промяна на АТ принадлежност
Документ : Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г.
( Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г. )
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Боженците
 • с ударение: Боженците
 • транслитерирано: Bozhentsite
 • на английски: Bozhentsite
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1999 -> обл. Габрово (GAB), общ. Габрово (GAB05)
 • КМЕТСТВА -> обл. Габрово (GAB), общ. Габрово (GAB05)
 • РАЙОНИ_2008 -> район "Северна и Югоизточна България" (BG3), Северен централен район (BG32), обл. Габрово (GAB), общ. Габрово (GAB05)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Териториално статистическо бюро: ТСБ Габрово(Код 07)
  Категория: 8
  Площ (дка): 7335.000
  Население към 31.12.2007: 33
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.

  Справката е генерирана на 06.12.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт