Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
към 27.07.1965 г.

Идентификационен код: 10447
Събитие: промяна на наименование
Документ : Указ 501 на Президиума на Народното събрание от 22.07.1965 г.
( Обн., ДВ, бр. 59 от 27.07.1965 г. )
Вид единица: населено място (град)
Наименование: Велико Търново
 • с ударение: Велико Търново
 • транслитерирано: Veliko Tarnovo
 • на английски: Veliko Tarnovo
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Великотърновски окр. (04), общ. Велико Търново (0409)
 • Средна надморска височина (в метри): 100 - 199 вкл.(Код 3)
  Население към 01.12.1956: 25030
  Документ : Преброяване на населението - 01.12.1956 г.

  Справката е генерирана на 02.07.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт