Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Василковска махала, общ. Угърчин, обл. Ловеч
към 18.07.1995 г.

Идентификационен код: 10197
Събитие: промяна на характеристика
Документ : Закон за административно-териториалното устройство на Република България от 03.06.1995 г.
( Обн., ДВ, бр. 63 от 14.07.1995 г. )
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Василковска махала
 • с ударение: Василковска махала
 • транслитерирано: Vasilkovska mahala
 • на английски: Vasilkovska mahala
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1987 -> Ловешка обл. (04), общ. Угърчин (0436)
 • КМЕТСТВА -> Ловешка обл. (04), общ. Угърчин (0436), кметство Славщица (04360009)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Функционален тип: 8
  Население към 31.12.1994: 18
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.

  Справката е генерирана на 21.01.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт