Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца
към 31.12.2013 г.

Идентификационен код: 38875
Събитие: промяна на характеристика
Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Костелево
 • с ударение: Костелево
 • транслитерирано: Kostelevo
 • на английски: Kostelevo
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1999 -> обл. Враца (VRC), общ. Враца (VRC10)
 • КМЕТСТВА -> обл. Враца (VRC), общ. Враца (VRC10), кметство Костелево (VRC10-10)
 • РАЙОНИ_2008 -> район "Северна и Югоизточна България" (BG3), Северозападен район (BG31), обл. Враца (VRC), общ. Враца (VRC10)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Териториално статистическо бюро: ТСБ Враца(Код 06)
  Категория: 6
  Площ (дка): 22631.000
  Население към 31.12.2013: 766
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.

  Справката е генерирана на 09.08.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт