Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. Бургас
към 12.12.1949 г.

Идентификационен код: 36227
Събитие: промяна на наименование
Документ : Указ 949 на Президиум на Народното събрание от 03.12.1949 г.
( Обн., ДВ, бр. 285 от 08.12.1949 г. )
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Карагеоргиево
 • с ударение: Карагеоргиево
 • транслитерирано: Karageorgievo
 • на английски: Karageorgievo
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Бургаски окр. (BS), Айтоска околия (BS01), общ. Тополица (BS0117)
 • Средна надморска височина (в метри): 100 - 199 вкл.(Код 3)
  Население към 31.12.1946: 664
  Документ : Преброяване на населението - 31.12.1946 г.

  Справката е генерирана на 28.01.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт