Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Балабанчево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас
към 26.02.2013 г.

Идентификационен код: 02322
Събитие: закриване
Документ : Решение 94 на МС от 14.02.2013 г.
( Обн., ДВ, бр. 18 от 22.02.2013 г. )
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Балабанчево
 • с ударение: Балабанчево
 • транслитерирано: Balabanchevo
 • на английски: Balabanchevo
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1999 -> обл. Бургас (BGS), общ. Сунгурларе (BGS23)
 • РАЙОНИ_2008 -> район "Северна и Югоизточна България" (BG3), Югоизточен район (BG34), обл. Бургас (BGS), общ. Сунгурларе (BGS23)
 • Средна надморска височина (в метри): 200 - 299 вкл.(Код 4)
  Териториално статистическо бюро: ТСБ Бургас(Код 02)
  Категория: 8
  Площ (дка): 10410.000
  Население към 31.12.2012: 0
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г. от 31.12.2012 г.

  Справката е генерирана на 14.06.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт