Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Александрово, общ. Поморие, обл. Бургас
към 31.12.2017 г.

Идентификационен код: 00271
Събитие: промяна на характеристика
Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Александрово
 • с ударение: Александрово
 • транслитерирано: Aleksandrovo
 • на английски: Aleksandrovo
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1999 -> обл. Бургас (BGS), общ. Поморие (BGS17)
 • КМЕТСТВА -> обл. Бургас (BGS), общ. Поморие (BGS17)
 • РАЙОНИ_2008 -> район "Северна и Югоизточна България" (BG3), Югоизточен район (BG34), обл. Бургас (BGS), общ. Поморие (BGS17)
 • Средна надморска височина (в метри): 50 - 99 вкл.(Код 2)
  Категория: 7
  Териториално статистическо бюро: ТСБ - Югоизток(Код SE)
  Площ (дка): 11093.000
  Население към 31.12.2017: 108
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.

  Справката е генерирана на 04.12.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт