Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за кол. Косовите, общ. Лесичарка, Габровска околия, Търновски окр.
към 06.03.1951 г.

Идентификационен код: 41980
Събитие: закриване при сливане
Документ : Указ 92 на Президиум на Народното събрание от 28.02.1951 г.
( Обн., ДВ, бр. 18 от 02.03.1951 г. )
Слято към:
 • с. Ангелов, общ. Лесичарка, Габровска околия, Горнооряховски окр. (00456)
 • Вид единица: населено място (колиби)
  Наименование: Косовите
 • с ударение: Косовите
 • транслитерирано: Kosovite
 • на английски: Kosovite
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Търновски окр. (GO), Габровска околия (GO01), общ. Лесичарка (GO0106)

 • Справката е генерирана на 12.08.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт