Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка за събитията
за с. Баткун, общ. Баткун, Пазарджишка околия, Пловдивски окр.
Брой събития: 3
Дата на събитие Вид събитие Документ
1 03.03.1878 Наблюдавано за първи път Служебен документ за създаване на населените места
2 28.09.1949 Промяна при ново административно-териториално устройство Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949 г.
3 17.12.1955 Закриване при присъединяване Закон за изменения в състава на някои общини, околии и окръзи в страната от 12.12.1955 г.

Справката е генерирана на 21.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт