Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Меча поляна, общ. Своге, Софийски окр.
към 04.04.1986 г.

Идентификационен код: 47932
Събитие: закриване при присъединяване
Документ : Указ 970 на Държавния съвет на НРБ от 26.03.1986 г.
( Обн., ДВ, бр. 27 от 04.04.1986 г. )
Присъединено към:
 • с. Добърчин, общ. Своге, Софийски окр. (21751)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Меча поляна
 • с ударение: Меча поляна
 • транслитерирано: Mecha polyana
 • на английски: Mecha polyana
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Софийски окр. (22), общ. Своге (2249)
 • Средна надморска височина (в метри): 1000 и повече(Код 8)
  Население към 04.12.1985: 8
  Документ : Разпореждане на Бюрото на МС от 23.09.1983 г.

  Справката е генерирана на 17.06.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт