Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Долно Езерово, общ. Бургас, Бургаска обл.
към 26.08.1991 г.

Идентификационен код: 22621
Събитие: закриване при присъединяване
Документ : Закон за административно-териториални промени в страната от 12.08.1991 г.
( Обн., ДВ, бр. 69 от 22.08.1991 г. )
Присъединено към:
 • гр. Бургас, общ. Бургас, Бургаска обл. (07079)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Долно Езерово
 • с ударение: Долно Езерово
 • транслитерирано: Dolno Ezerovo
 • на английски: Dolno Ezerovo
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1987 -> Бургаска обл. (02), общ. Бургас (0204)
 • Средна надморска височина (в метри): 0 - 49 вкл.(Код 1)
  Население към 04.12.1985: 5686
  Документ : Разпореждане на Бюрото на МС от 23.09.1983 г.

  Справката е генерирана на 26.06.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт