Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Водници, общ. Етърът, Габровски окр.
към 06.03.1951 г.

Идентификационен код: 11747
Събитие: създаване при сливане
Документ : Указ 92 на Президиум на Народното събрание от 28.02.1951 г.
( Обн., ДВ, бр. 18 от 02.03.1951 г. )
Създадено при сливането на:
 • кол. Бойчетата, общ. Етърът, Габровска околия, Търновски окр. (08783)
 • кол. Водници, общ. Етърът, Габровска околия, Търновски окр. (13456)
 • кол. Страшка река, общ. Етърът, Габровска околия, Търновски окр. (71527)
 • с. Червена локва - не съществува самостоятелно (81918)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Водници
 • с ударение: Водници
 • транслитерирано: Vodnitsi
 • на английски: Vodnitsi
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Търновски окр. (GO), Габровска околия (GO01), общ. Етърът (GO0103)

 • Справката е генерирана на 27.06.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт