Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Хедиетлер, общ. Челебиево, Бургаски окр.
към 28.12.1965 г.

Идентификационен код: 77709
Събитие: закриване при разделяне
Документ : Указ 959 на Президиума на Народното събрание от 23.12.1965 г.
( Обн., ДВ, бр. 102 от 28.12.1965 г. )
Разделено на:
 • с. Голям Хедиетлер, общ. Челебиево, Бургаски окр. (15967)
 • с. Малък Хедиетлер, общ. Челебиево, Бургаски окр. (46930)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Хедиетлер
 • с ударение: Хедиетлер
 • транслитерирано: Hedietler
 • на английски: Hedietler
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Бургаски окр. (02), общ. Челебиево (0262)

 • Справката е генерирана на 25.05.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт