Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за мах. Иглика, общ. Бял извор, Кърджалийски окр.
към 04.04.1986 г.

Идентификационен код: 32247
Събитие: закриване при присъединяване
Документ : Указ 970 на Държавния съвет на НРБ от 26.03.1986 г.
( Обн., ДВ, бр. 27 от 04.04.1986 г. )
Присъединено към:
 • с. Стояново, общ. Бял извор, Кърджалийски окр. (69518)
 • Вид единица: населено място (махала)
  Наименование: Иглика
 • с ударение: Иглика
 • транслитерирано: Iglika
 • на английски: Iglika
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Кърджалийски окр. (08), общ. Бял извор (0806)
 • Средна надморска височина (в метри): 700 - 999 вкл.(Код 7)
  Население към 04.12.1985: 0
  Документ : Разпореждане на Бюрото на МС от 23.09.1983 г.

  Справката е генерирана на 06.12.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт