Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка за събитията
за кметство Светулка, общ. Ардино
Брой събития: 3
Дата на събитие Вид събитие Документ
1 18.07.1995 Създаване при ново административно-териториално устройство Закон за административно-териториалното устройство на Република България от 03.06.1995 г.
2 12.01.1999 Промяна при ново административно-териториално устройство Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г.
3 10.08.2015 Промяна на граници/състав Изборен кодекс на Народно събрание от 10.08.2015 г.

Справката е генерирана на 04.12.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт