Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Търговище, общ. Чупрене, обл. Видин
към 31.12.2018 г.

Идентификационен код: 73612
Събитие: промяна на характеристика
Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Търговище
 • с ударение: Търговище
 • транслитерирано: Targovishte
 • на английски: Targovishte
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1999 -> обл. Видин (VID), общ. Чупрене (VID37)
 • КМЕТСТВА -> обл. Видин (VID), общ. Чупрене (VID37), кметство Търговище (VID37-07)
 • РАЙОНИ_2008 -> район "Северна и Югоизточна България" (BG3), Северозападен район (BG31), обл. Видин (VID), общ. Чупрене (VID37)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Категория: 7
  Териториално статистическо бюро: ТСБ - Северозапад(Код NW)
  Площ (дка): 22131.000
  Население към 31.12.2018: 124
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
  Други кодове:
 • КАТИ ->

 • Справката е генерирана на 24.01.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт