Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка за събитията
за общ. Дъскотна, Бургаски окр.
Брой събития: 9
Дата на събитие Вид събитие Документ
1 28.09.1949 Създаване при ново административно-териториално устройство Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949 г.
2 17.12.1955 Промяна на граници/състав Закон за изменения в състава на някои общини, околии и окръзи в страната от 12.12.1955 г.
3 02.06.1956 Промяна на граници/състав Указ 148 на Президиума на Народното събрание от 25.05.1956 г.
4 18.05.1957 Промяна на граници/състав Указ 183 на Президиума на Народното събрание от 09.05.1957 г.
5 23.01.1959 Промяна при ново административно-териториално устройство Указ 29 на Президиума на Народното събрание от 22.01.1959 г.
6 03.02.1959 Присъединяване Решение на Бургаския окръжен временен изпълнителен комитет от 27.01.1959 г.
7 26.12.1961 Отделяне Указ 516 на Президиума на Народното събрание от 20.12.1961 г.
8 26.12.1961 Промяна на граници/състав Указ 516 на Президиума на Народното събрание от 20.12.1961 г.
9 26.12.1978 Закриване Указ 2295 на Държавния съвет на НРБ от 22.12.1978 г.

Справката е генерирана на 23.07.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт