Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за промените по
Указ 949 на Президиум на Народното събрание от 03.12.1949 г.
Засегнати единици: 38
Пълно наименование на единицата Код Вид събитие
Населено място
1 гара Септември, общ. Септември, Пазарджишка околия, Пловдивски окр. 66264 Промяна на наименование
2 кол. Радецки, общ. Хаджи Цонев мост, Габровска околия, Горнооряховски окр. 61337 Промяна на наименование
3 с. Алексеево, общ. Голяма Смолница, Добришка околия, Варненски окр. 00374 Промяна на наименование
4 с. Антоново, общ. Антоново, Омуртагска околия, Шуменски окр. 00518 Промяна на наименование
5 с. Витошко, общ. Витошко, Димитровска околия, Софийски окр. 13109 Промяна на наименование
6 с. Вишнево, общ. Давидково, Ардинска околия, Хасковски окр. 11377 Промяна на наименование
7 с. Гита, общ. Гита, Чирпанска околия, Старозагорски окр. 14920 Промяна на наименование
8 с. Горно Новково, общ. Плъстина, Омуртагска околия, Шуменски окр. 16849 Промяна на наименование
9 с. Добрево, общ. Овчарово, Добришка околия, Варненски окр. 21350 Промяна на наименование
10 с. Долно Новково, общ. Плъстина, Омуртагска околия, Шуменски окр. 22719 Промяна на наименование
11 с. Евлогиево, общ. Въбел, Никополска околия, Плевенски окр. 27019 Промяна на наименование
12 с. Житарово, общ. Бургас, околия гр. Бургас, Бургаски окр. 29427 Промяна на наименование
13 с. Изворово, общ. Изворово, Омуртагска околия, Шуменски окр. 32473 Промяна на наименование
14 с. Камбурово, общ. Камбурово, Омуртагска околия, Шуменски окр. 35643 Промяна на наименование
15 с. Карагеоргиево, общ. Тополица, Айтоска околия, Бургаски окр. 36227 Промяна на наименование
16 с. Колю Мариново, общ. Колю Мариново, Чирпанска околия, Старозагорски окр. 38100 Промяна на наименование
17 с. Крайморие, общ. Бургас, околия гр. Бургас, Бургаски окр. 39308 Промяна на наименование
18 с. Крали Марко, общ. Пищигово, Пазарджишка околия, Пловдивски окр. 39428 Промяна при ново АТУ
19 с. Кунево, общ. Скалица, Ямболска околия, Ямболски окр. 40631 Промяна на наименование
20 с. Малка Арда, общ. Петково, Ардинска околия, Хасковски окр. 46406 Промяна на наименование
21 с. Милево, общ. Милево, Казанлъшка околия, Старозагорски окр. 48163 Промяна на наименование
22 с. Мирово, общ. Жилинци, Кюстендилска околия, Софийски окр. 48355 Промяна на наименование
23 с. Огняново, общ. Огняново, Пазарджишка околия, Пловдивски окр. 53335 Промяна на наименование
24 с. Поляново, общ. Тополица, Айтоска околия, Бургаски окр. 57426 Промяна на наименование
25 с. Септември, общ. Септември, Пазарджишка околия, Пловдивски окр. 71155 Промяна на наименование
26 с. Сотирово, общ. Ловчанци, Толбухинска околия, Варненски окр. 68103 Промяна на наименование
27 с. Шаново, общ. Шаново, Казанлъшка околия, Старозагорски окр. 83020 Промяна на наименование
28 с. Шиварово, общ. Вресово, Айтоска околия, Бургаски окр. 83154 Промяна на наименование
Община
29 общ. Антоново, Омуртагска околия, Шуменски окр. SH0201 Промяна на наименование
30 общ. Витошко, Димитровска околия, Софийски окр. SF0402 Промяна на наименование
31 общ. Гита, Чирпанска околия, Старозагорски окр. SZ0504 Промяна на наименование
32 общ. Изворово, Омуртагска околия, Шуменски окр. SH0207 Промяна на наименование
33 общ. Камбурово, Омуртагска околия, Шуменски окр. SH0208 Промяна на наименование
34 общ. Колю Мариново, Чирпанска околия, Старозагорски окр. SZ0513 Промяна на наименование
35 общ. Милево, Казанлъшка околия, Старозагорски окр. SZ0124 Промяна на наименование
36 общ. Огняново, Пазарджишка околия, Пловдивски окр. PD0437 Промяна на наименование
37 общ. Септември, Пазарджишка околия, Пловдивски окр. PD0446 Промяна на наименование
38 общ. Шаново, Казанлъшка околия, Старозагорски окр. SZ0142 Промяна на наименование

Справката е генерирана на 28.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт