Информация
кметство Бела вода - 04/08/2023

Код PER32-25
Събитие закриване
Документ Указ 146 на Президента на Републиката от 2023-08-04
Вид на единица кметство
Наименование Бела вода
Наименование с ударение Бела вода
Транслитерирано наименование Bela voda
Наименование на английски Bela voda
Административен център гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник

Моля изчакайте