Актуално Административно-териториално устройство

Наименование на български Наименование на английски Документ Нива
РАЙОНИ_СОФИЯ DISTRICTS_SOFIA Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г. общ. Столична, обл. София (столица) >> район в Столична община >> н.м.
АТУ_1999 ATS_1999 Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г. Република България >> област >> община >> н.м.
КМЕТСТВА MAYORALTIES Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г. Република България >> област >> община >> кметство >> н.м.
РАЙОНИ_ВАРНА DISTRICTS_VARNA Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г. гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна >> район в гр. Варна >> н.м.
РАЙОНИ_ПЛОВДИВ DISTRICTS_PDV Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г. гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив >> район в гр. Пловдив >> н.м.
РАЙОНИ_2008 REGIONS_2008 Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г. Република България >> район, образуващ ниво 1 >> район, образуващ ниво 2 >> област >> община >> н.м.
 • Видове единици
 • населено място
 • община
 • кметство
 • район в Столична община
 • селищно образувание
 • област
 • държава
 • район в гр. Пловдив
 • район в гр. Варна
 • район, образуващ ниво 1
 • район, образуващ ниво 2

Последни промени

2023 година:

14.03.2023:  Създава се ново селищно образувание с местно значение с наименование „Кичево – север“, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна (Източник: ДВ, бр. 23/2023 г.)

2022 година:

08.07.2022: Присъединява с. Каменар (ЕКАТТЕ код 35691), община Поморие, област Бургас към гр. Поморие (ЕКАТТЕ код 57491), община Поморие, област Бургас (Източник: ДВ, бр. 53/2022 г.)

2020 година:

21.07.2020: Общинският съвет – Рила създава ново селищно образувание в землището на гр. Рила с местно значение и с наименование „Жабокрек“ (Източник: ДВ, бр. 65/2020 г.)

19.06.2020: Общинският съвет – Ивайловград разрешава създаването на ново селищно образувание с наименование „Туристически комплекс Армира“ (Източник: ДВ, бр. 55/2020 г.)

26.05.2020: Общинският съвет – Първомай закрива кметство с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив и кметство с. Поройна, община Първомай, област Пловдив (Източник: ДВ, бр. 48/2020 г.)

31.03.2020: Общинският съвет – Асеновград закрива кметства в населените места: с. Новаково, с. Бачково, с. Долнослав, с. Жълт камък и с. Патриарх Евтимово (Източник: ДВ, бр. 30/2020 г.)

21.01.2020: Общинският съвет – Горна Оряховица закрива кметства с. Паисий, с. Стрелец и с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново (Източник: ДВ, бр. 6/2020 г.)

17.01.2020: Общинският съвет – Вършец закрива кметства с. Драганица, с. Черкаски и с. Горно Озирово, община Вършец, област Монтана (Източник: ДВ, бр. 4/2020 г.)

14.01.2020: Общинският съвет – Георги Дамяново закрива кметства с. Гаврил Геново, с. Дълги дел, с. Меляне и с. Каменна Рикса (Източник: ДВ, бр. 4/2020 г.)

Моля изчакайте