Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на административно-териториално устройство
Към дата
 

Справката "Административно-териториално устройство" показва действащата административно-териториална реформа, съществуващите йерархии и видове единици към зададената дата.
За повече информация относно йерархиите вижте "За регистъра".


2022 © Национален статистически институт