Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Териториални или административно-териториални единици по избрани критерии
Към (формат на дата: дд.мм.гггг)
Вид на единица
Критерий 1
И/ИЛИ

Брой намерени единици: 1
Код Наименование на единицата Площ (в дка)
168134гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)492029

Справката е генерирана на 02.07.2022

2022 © Национален статистически институт