Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
73331 
  мах. Трънковци 03.03.1878 - 28.09.1949
  мах. Трънковци, общ. Илаков рът, Еленска околия, Горнооряховски окр. 28.09.1949 - 02.01.1951
  мах. Трънковци, общ. Илаков рът, Еленска околия, Търновски окр. 02.01.1951 - 17.12.1955
  мах. Трънковци, общ. Буйновци, Еленска околия, Търновски окр. 17.12.1955 - 27.12.1958
  мах. Трънковци, общ. Елена, Еленска околия, Търновски окр. 27.12.1958 - 23.01.1959
  мах. Трънковци, общ. Елена, Търновски окр. 23.01.1959 - 07.03.1959
  мах. Трънковци, общ. Буйновци, Търновски окр. 07.03.1959 - 27.07.1965
  мах. Трънковци, общ. Буйновци, Великотърновски окр. 27.07.1965 - 26.12.1978
  мах. Трънковци, общ. Елена, Великотърновски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  мах. Трънковци, общ. Елена, Ловешка обл. 01.09.1987 - 18.07.1995
  с. Трънковци, общ. Елена, Ловешка обл. 18.07.1995 - 12.01.1999
  с. Трънковци, общ. Елена, обл. Велико Търново 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Трънковци, общ. Елена, обл. Велико Търново 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Трънковци, общ. Елена, обл. Велико Търново 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 27.02.2020

2020 © Национален статистически институт