Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
70500 
  с. Старо село 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Старо село, общ. Старо село, Троянска околия, Плевенски окр. 28.09.1949 - 08.02.1950
  с. Съево, общ. Старо село, Троянска околия, Плевенски окр. 08.02.1950 - 12.02.1950
  с. Съево, общ. Съево, Троянска околия, Плевенски окр. 12.02.1950 - 17.12.1955
  с. Съево, общ. Голяма Желязна, Троянска околия, Плевенски окр. 17.12.1955 - 20.01.1959
  с. Съево, общ. Борима, Троянска околия, Плевенски окр. 20.01.1959 - 23.01.1959
  с. Съево, общ. Борима, Ловешки окр. 23.01.1959 - 16.05.1959
  с. Съево, общ. Дълбок дол, Ловешки окр. 16.05.1959 - 05.07.1960
  с. Съево, общ. Голяма Желязна, Ловешки окр. 05.07.1960 - 26.12.1978
  с. Съево, общ. Троян, Ловешки окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Съево, общ. Троян, Ловешка обл. 01.09.1987 - 14.10.1991
  с. Старо село, общ. Троян, Ловешка обл. 14.10.1991 - 12.01.1999
  с. Старо село, общ. Троян, обл. Ловеч 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Старо село, общ. Троян, обл. Ловеч 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Старо село, общ. Троян, обл. Ловеч 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 19.11.2019

2019 © Национален статистически институт