Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
05966 
  с. Боян 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Боян, общ. Капитан Петко, Шуменска околия, Шуменски окр. 28.09.1949 - 04.02.1950
  с. Боян, общ. Капитан Петко, Коларовградска околия, Коларовградски окр. 04.02.1950 - 20.12.1958
  с. Боян, общ. Гара Хитрино, Коларовградска околия, Коларовградски окр. 20.12.1958 - 23.01.1959
  с. Боян, общ. Гара Хитрино, Коларовградски окр. 23.01.1959 - 07.03.1959
  с. Боян, общ. Капитан Петко, Коларовградски окр. 07.03.1959 - 31.12.1965
  с. Боян, общ. Капитан Петко, Шуменски окр. 31.12.1965 - 26.12.1978
  с. Боян, общ. Венец, Шуменски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Боян, общ. Венец, Варненска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Боян, общ. Венец, обл. Шумен 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Боян, общ. Венец, обл. Шумен 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Боян, общ. Венец, обл. Шумен 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 22.01.2021

2021 © Национален статистически институт