Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
47754 
  гр. Мелник 03.03.1878 - 28.09.1949
  гр. Мелник, общ. Мелник, Санданска околия, Горноджумайски окр. 28.09.1949 - 09.05.1950
  гр. Мелник, общ. Мелник, Санданска околия, Благоевградски окр. 09.05.1950 - 23.01.1959
  гр. Мелник, общ. Мелник, Благоевградски окр. 23.01.1959 - 26.12.1978
  гр. Мелник, общ. Сандански, Благоевградски окр. 26.12.1978 - 30.09.1983
  гр. Мелник, общ. Мелник, Благоевградски окр. 30.09.1983 - 01.09.1987
  гр. Мелник, общ. Мелник, Софийска обл. 01.09.1987 - 09.10.1987
  гр. Мелник, общ. Сандански, Софийска обл. 09.10.1987 - 12.01.1999
  гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград 12.01.1999 - 31.08.2008
  гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 28.06.2022

2022 © Национален статистически институт