Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 2
Код Пълно наименование Период на валидност
37023 
  с. Китен 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Китен, общ. Царево, Царевска околия, Бургаски окр. 28.09.1949 - 26.04.1950
  с. Китен, общ. Мичурин, Мичуринска околия, Бургаски окр. 26.04.1950 - 17.12.1955
  с. Китен, общ. Мичурин, околия гр. Мичурин, Бургаски окр. 17.12.1955 - 23.01.1959
  с. Китен, общ. Мичурин, Бургаски окр. 23.01.1959 - 09.08.1960
  с. Китен, общ. Приморско, Бургаски окр. 09.08.1960 - 26.12.1978
  с. Китен, общ. Мичурин, Бургаски окр. 26.12.1978 - 23.10.1981
  с. Китен - не съществува самостоятелно 23.10.1981 - 26.08.1991
  с. Китен, общ. Мичурин, Бургаска обл. 26.08.1991 - 15.10.1991
  с. Китен, общ. Царево, Бургаска обл. 15.10.1991 - 12.01.1999
  с. Китен, общ. Царево, обл. Бургас 12.01.1999 - 28.04.2001
  с. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас 28.04.2001 - 21.06.2005
  гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас 21.06.2005 - 31.08.2008
  гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас 31.08.2008 - 
37037 
  с. Китен 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Китен, общ. Блъсково, Провадийска околия, Варненски окр. 28.09.1949 - 25.12.1949
  с. Китен, общ. Блъсково, Провадийска околия, Сталински окр. 25.12.1949 - 27.10.1956
  с. Китен, общ. Блъсково, Провадийска околия, Варненски окр. 27.10.1956 - 23.01.1959
  с. Китен, общ. Блъсково, Варненски окр. 23.01.1959 - 26.12.1978
  с. Китен, общ. Провадия, Варненски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Китен, общ. Провадия, Варненска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Китен, общ. Провадия, обл. Варна 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Китен, общ. Провадия, обл. Варна 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Китен, общ. Провадия, обл. Варна 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 30.11.2020

2020 © Национален статистически институт