Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
07048 
  с. Буново 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Буново, общ. Ръждавица, Кюстендилска околия, Софийски окр. 28.09.1949 - 27.12.1958
  с. Буново, общ. Коняво, Кюстендилска околия, Софийски окр. 27.12.1958 - 23.01.1959
  с. Буново, общ. Коняво, Кюстендилски окр. 23.01.1959 - 26.12.1978
  с. Буново, общ. Кюстендил, Кюстендилски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Буново, общ. Кюстендил, Софийска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Буново, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Буново, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 09.08.2022

2022 © Национален статистически институт