Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
04964 
  кол. Боженците 03.03.1878 - 28.09.1949
  кол. Боженците, общ. Кметовци, Габровска околия, Горнооряховски окр. 28.09.1949 - 02.01.1951
  кол. Боженците, общ. Кметовци, Габровска околия, Търновски окр. 02.01.1951 - 17.12.1955
  кол. Боженците, общ. Кметовци, околия гр. Габрово, Търновски окр. 17.12.1955 - 23.01.1959
  кол. Боженците, общ. Кметовци, Габровски окр. 23.01.1959 - 07.02.1959
  кол. Боженците, общ. Лесичарка, Габровски окр. 07.02.1959 - 07.03.1959
  кол. Боженците, общ. Кметовци, Габровски окр. 07.03.1959 - 26.12.1978
  с. Боженците, общ. Габрово, Габровски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Боженците, общ. Габрово, Ловешка обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Боженците, общ. Габрово, обл. Габрово 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Боженците, общ. Габрово, обл. Габрово 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Боженците, общ. Габрово, обл. Габрово 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 30.11.2021

2021 © Национален статистически институт