Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
87775 
  с. Ямборано 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Ямборано, общ. Перивол, Кюстендилска околия, Софийски окр. 28.09.1949 - 02.06.1956
  с. Ямборано, общ. Драговищица, Кюстендилска околия, Софийски окр. 02.06.1956 - 

Справката е генерирана на 27.01.2021

2021 © Национален статистически институт