Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
81390 
  с. Чипровци 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Чипровци, общ. Чипровци, Михайловградска околия, Врачански окр. 28.09.1949 - 23.01.1959
  с. Чипровци, общ. Чипровци, Михайловградски окр. 23.01.1959 - 17.09.1968
  гр. Чипровци, общ. Чипровци, Михайловградски окр. 17.09.1968 - 01.09.1987
  гр. Чипровци, общ. Чипровци, Михайловградска обл. 01.09.1987 - 02.02.1993
  гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтана 02.02.1993 - 12.01.1999
  гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтана 12.01.1999 - 04.08.2000
  гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтана 04.08.2000 - 31.08.2008
  гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтана 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 17.06.2021

2021 © Национален статистически институт