Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 2
Код Пълно наименование Период на валидност
81308 
  с. Чехларе 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Чехларе, общ. Чехларе, Пловдивска околия, Пловдивски окр. 28.09.1949 - 09.04.1950
  с. Морозово, общ. Морозово, Пловдивска околия, Пловдивски окр. 09.04.1950 - 17.12.1955
  с. Морозово, общ. Зелениково, Втора Пловдивска околия, Пловдивски окр. 17.12.1955 - 03.08.1957
  с. Морозово, общ. Морозово, Втора Пловдивска околия, Пловдивски окр. 03.08.1957 - 16.12.1958
  с. Морозово, общ. Брезово, Втора Пловдивска околия, Пловдивски окр. 16.12.1958 - 23.01.1959
  с. Морозово, общ. Брезово, Пловдивски окр. 23.01.1959 - 04.01.1964
  с. Морозово, общ. Морозово, Пловдивски окр. 04.01.1964 - 23.09.1969
  с. Чехларе, общ. Чехларе, Пловдивски окр. 23.09.1969 - 26.12.1978
  с. Чехларе, общ. Брезово, Пловдивски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Чехларе, общ. Брезово, Пловдивска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Чехларе, общ. Брезово, обл. Пловдив 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Чехларе, общ. Брезово, обл. Пловдив 31.08.2008 - 
82149 
  с. Чехларе 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Чехларе, общ. Милетич, Силистренска околия, Русенски окр. 28.09.1949 - 01.01.1955
  с. Чехларе, общ. Искра, Силистренска околия, Русенски окр. 01.01.1955 - 

Справката е генерирана на 23.09.2019

2019 © Национален статистически институт