Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
68093 
  мах. Пискюлиите 03.03.1878 - 14.08.1934
  мах. Сопотот 14.08.1934 - 28.09.1949
  мах. Сопотот, общ. Рудозем, Смолянска околия, Пловдивски окр. 28.09.1949 - 14.10.1952
  мах. Сопотот, общ. Рудозем, Маданска околия, Хасковски окр. 14.10.1952 - 23.01.1959
  мах. Сопотот, общ. Рудозем, Смолянски окр. 23.01.1959 - 01.09.1987
  мах. Сопотот, общ. Рудозем, Пловдивска обл. 01.09.1987 - 18.07.1995
  с. Сопотот, общ. Рудозем, Пловдивска обл. 18.07.1995 - 12.01.1999
  с. Сопотот, общ. Рудозем, обл. Смолян 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Сопотот, общ. Рудозем, обл. Смолян 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 27.05.2022

2022 © Национален статистически институт