Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
66559 
  с. Синитово 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Синитово, общ. Синитово, Пазарджишка околия, Пловдивски окр. 28.09.1949 - 17.12.1955
  с. Синитово, общ. Пазарджик, Пазарджишка околия, Пловдивски окр. 17.12.1955 - 23.01.1959
  с. Синитово, общ. Пазарджик, Пазарджишки окр. 23.01.1959 - 07.03.1959
  с. Синитово, общ. Синитово, Пазарджишки окр. 07.03.1959 - 26.12.1978
  с. Синитово, общ. Пазарджик, Пазарджишки окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Синитово, общ. Пазарджик, Пловдивска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 30.06.2022

2022 © Национален статистически институт