Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 2
Код Пълно наименование Период на валидност
54362 
  с. Острица 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Острица, общ. Острица, Беленска околия, Русенски окр. 28.09.1949 - 23.01.1959
  с. Острица, общ. Острица, Русенски окр. 23.01.1959 - 07.02.1959
  с. Острица, общ. Две могили, Русенски окр. 07.02.1959 - 07.03.1959
  с. Острица, общ. Острица, Русенски окр. 07.03.1959 - 26.12.1978
  с. Острица, общ. Две могили, Русенски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Острица, общ. Две могили, Разградска обл. 01.09.1987 - 08.02.1992
  с. Острица, общ. Две могили, Русенска обл. 08.02.1992 - 12.01.1999
  с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе 31.08.2008 - 
54376 
  мах. Острица 03.03.1878 - 28.09.1949
  мах. Острица, общ. Чепеларе, Асеновградска околия, Пловдивски окр. 28.09.1949 - 23.01.1959
  мах. Острица, общ. Чепеларе, Смолянски окр. 23.01.1959 - 01.09.1987
  мах. Острица, общ. Чепеларе, Пловдивска обл. 01.09.1987 - 18.07.1995
  с. Острица, общ. Чепеларе, Пловдивска обл. 18.07.1995 - 12.01.1999
  с. Острица, общ. Чепеларе, обл. Смолян 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Острица, общ. Чепеларе, обл. Смолян 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 07.12.2021

2021 © Национален статистически институт